Nya frågor leder oss i nya riktningar - svaren föder fler frågor.

+46 (0)73 433 18 15

#SASTQ20 - SAST firar 20-årsjubileum, del 2

#SASTQ20 - SAST firar 20-årsjubileum, del 2

Nov 02, 2015

Robert Feldt från Explanea pratade om de senaste rönen inom forskningen kring kvalitet och test.

På Explanea försöker de koppla ihop testare från industrin med deras forskare. Testare och forskare arbetar vanligtvis tillsammans i 4 - 6 månader. Där utgår man ifrån aktuella problem som behöver lösas idag, och som är viktiga för företaget/organisationen att få lösta. Forskaren kan bidra med en bredare kunskap inom aktuellt område. Publicerade resultat från andra forskare och organisationer kan även användas för att bättre förstå problemet, och att få ide'er/förslag på lösningar.

Ett område där många testorganisationer kan behöva få en djupare insikt är t.ex. hur olika mått på kodtäckning kan användas. För säkerhetskritisk programvara krävs att man uppnår ett visst mått på täckning för att betrakta koden som "säker" (beroende på vilken standard man utgår ifrån och hur kritisk koden är, se t.ex. DO178C som används för flygburna system). Detta är dock ett tveksamt mått på kvaliteten på koden, då de tester man kör ofta ej tar hänsyn till att använda realistiska testdata, utan fokuserar på testdata enbart för att få bra test-täckningsmått i de verktyg som man mäter med under modultestningen. Det framgår ej heller av de verktyg man mäter med ifall man verkligen har utvärderat resultaten eller ej, endast ifall exekveringen har passerat ett visst kodavsnitt.

Antingen hittar man en bra lösning tillsammans, eller så kommer man kanske fram till att det inte finns någon bra lösning (ännu), och att vidare arbete behövs. Personen som arbetat tillsammans med forskaren får även en unik kunskap och blir specialist inom det aktuella område de undersökt.

Han nämnde även ett exempel: utforskande testning, vilket är ett område som inte kommit från forskarvärlden från början, och där det fanns viss skepsis mot att använda det som metod. Men gradvis har det nu kommit, både från Svenska och Finska forskare (se Juha Itkonens hemsida), studier som visar att det är ett utmärkt sätt att testa på tillsammans med andra typer av tester.
1 - Effectiveness of Exploratory Testing
2 - An Experiment on the Effectiveness of Exploratory Testing
3 - Exploratory Testing: A Multiple Case Study
4 - Empirical Studies on Exploratory Software Testing

Det finns många intressanta publikationer som Robert gjort för den som vill fördjupa sig inom forskningen kring test. Även hans kollega Richard Torkar har gjort ett flertal intressanta publikationer som är värda att titta närmare på, där de bl.a. diskuterar resultaten från de olika studier som gjorts på utforskande test.

Genom att binda samman forskningen med industrin går det snabbare få ut ny kunskap i praktiska tillämpningar. Innovationscyklerna kan normalt ta upp till 20 år, från ny upptäckt till att kunskapen är spridd och använd i stor skala. Med tätare samarbete går det att krympa denna tid till 1 – 3 år istället.

När det gäller innovation och dess cykler tror jag att test kan spela en mer framträdande roll genom att bli involverad på ett djupare sätt i hela utvecklingsfasen. Särskilt i tidiga faser där test kan ge bra återkoppling till att utvärdera prototyper, titta på föreslagna tekniska lösningar, och bedöma ifall de kommer att ge de bästa resultaten för användaren och de kundproblem man vill lösa med sin produkt.

Följ med i del 3 där Jesper Kråkhede pratar om säkerhetstester.

Blog Type: 
Blog

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.

Strategier

Få konkreta riktlinjer på hur testningen kan utföras på ett effektivare sätt för att uppnå optimal kvalitet,
kortare ledtider, bättre integration med få eller inga störningar och ett kontinuerligt flöde av leveranser, internt eller externt direkt till kund.

Support

Få hjälp med införandet av ett effektivare arbetssätt inom test, utifrån ett helhetsperspektiv
med konkreta råd, metodik, checklistor samt coaching på plats.

Workshops

Hur kan vi tillsammans diskutera och forma idéer och planer på vad som är viktigt att förändra. Allt sker under vägledning genom olika korta inspirationsföreläsningar till öppna diskussioner och gemensamma beslut kring vad som är ett rimligt första steg.

Sidor

För dig som är...

Utveckla dig själv och dina medarbetare med det senaste inom test.

Ett fantastiskt möte där hela 800 testare kom till SAST 20-års jubileum som ägde rum i Stockholms universitets konferenslokal Aula Magna den 22:a Oktober 2

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Att arbeta i ett kontinuerligt flöde av nya features förändrar sättet vi testar på en hel del. Det som är svårast när man bygger stora komplexa system är dels kommunikation, men också integrationen hur man får allt att fungera ihop.

Få bättre kontroll på produktens kvalitet och hur den testas.

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

När vi testar nya produkter behöver vi kommunicera med flera intressenter, och på olika sätt med olika innehåll.

Mer kommer snart...

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Välj rätt tester med nya insikter och kunskaper.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Robert Feldt från Explanea pratade om de senaste rönen inom forskningen kring kvalitet och test.

Att hitta balansen i sina tester kan ibland vara en utmaning. Hur brett ska jag testa? Var behöver jag gå på djupet? Mer om detta kommer inom kort, där olika strategier för hur både bredden och djupet hjälper till att hålla just rätt balans.

Hur vet jag när är produkten tillräckligt testad och klar?

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Mer kommer inom kort....

Att arbeta i ett kontinuerligt flöde av nya features förändrar sättet vi testar på en hel del. Det som är svårast när man bygger stora komplexa system är dels kommunikation, men också integrationen hur man får allt att fungera ihop.

Hur kan jag supporta teamet bäst när det gäller test och kvalitet?

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Mer text kommer inom kort...