Nya frågor leder oss i nya riktningar - svaren föder fler frågor.

+46 (0)73 433 18 15

Mer om mig

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

 • Som testare arbetat med enhetstest, funktionstest, systemtest och acceptanstest i flera stora projekt.
 • Som testledare planerat, strukturerat och drivit testarbetet inom flertalet olika projekt, bl.a. större realtidssystem men även för andra verksamhetskritiska client/server-system.
 • Som testautomatiserare har jag utvecklat testskript inom ett flertal områden (främst inom funktions- och systemtest), men även utvecklat själva verktygen som styr automatiseringen, samt metodiken hur man skriver och kör skripten.
 • Som metodutvecklare har jag skapat väl avvägda strukturer för testningen
  , och hur den kan bedrivas på ett effektivt sätt. Jag har själv kontinuerligt fått återkoppling, både direkt genom att själv använda metoderna, samt från andra till att hitta så effektiva lösningar som möjligt.
 • Som teststrateg har jag utvecklat strategier både på lokal organisatorisk nivå (avdelning/projekt), samt på övergripande (koncern-) nivå. En teststrategi ger generella riktlinjer för hur testarbetet kan bedrivas på ett effektivt sätt (med hänsyn till aktuella omständigheter och utmaningar).
 • Som föreläsare håller jag regelbundet föreläsningar för att dela med mig till andra av mina kunskaper inom aktuella ämnen som berör test.
 • Som lärare har jag hållit både grundläggande och avancerade kurser inom test.
 • Som workshopledare för att diskutera i grupp, beskriva, samt prioritera viktiga områden.
 • Som verksamhetsgranskare utvärdera hur testarbetet bedrivs i en organisation, samt att föreslå vad som kan göras på både kort och lång sikt för att bli bättre.
 • Som coach leda förändringsarbete, samt skapa och införa anpassade metoder som gör testarbetet effektivare.

Audits

Ta hjälp av en extern expert för att få en genomlysning av nuvarande arbetssätt med konkreta förslag på förbättringar. Det är ofta lättare att med en extern betraktare forma en mer objektiv bild av en situation och vad som behöver göras för att uppnå resultat.

eLearning

Ge lärandet en ny dimension genom att få interaktiva kurser on-line, där du själv får välja både tidpunkt, takt och innehåll beroende på vad du behöver lära dig. Kurserna innehåller korta avsnitt med väl definierade mål. Det kan t.ex. beröra automatisering i kontinuerliga leveranser eller hur jag kan bli bättre på att välja tester.

Kurser

Lär dig testa på ett rationellt och erfarenhetsbaserat sätt. Få en bättre förståelse för, och djupare kunskaper i de olika tumregler och strukturer som kan vara effektiva i olika situationer.

Seminarier

Få nya idéer om hur ni kan effektivisera er testning. Hur välja tester i olika situationer? När bör man sluta, eller fortsätta testa för att hålla sig på en rimlig risknivå?

Sidor

För dig som är...

Utveckla dig själv och dina medarbetare med det senaste inom test.

Mer kommer snart...

Ett fantastiskt möte där hela 800 testare kom till SAST 20-års jubileum som ägde rum i Stockholms universitets konferenslokal Aula Magna den 22:a Oktober 2

Robert Feldt från Explanea pratade om de senaste rönen inom forskningen kring kvalitet och test.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Få bättre kontroll på produktens kvalitet och hur den testas.

Mer kommer snart...

Ett fantastiskt möte där hela 800 testare kom till SAST 20-års jubileum som ägde rum i Stockholms universitets konferenslokal Aula Magna den 22:a Oktober 2

När vi testar nya produkter behöver vi kommunicera med flera intressenter, och på olika sätt med olika innehåll.

Välj rätt tester med nya insikter och kunskaper.

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Att hitta balansen i sina tester kan ibland vara en utmaning. Hur brett ska jag testa? Var behöver jag gå på djupet? Mer om detta kommer inom kort, där olika strategier för hur både bredden och djupet hjälper till att hålla just rätt balans.

Mer kommer snart...

Hur vet jag när är produkten tillräckligt testad och klar?

Mer kommer inom kort....

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Ett fantastiskt möte där hela 800 testare kom till SAST 20-års jubileum som ägde rum i Stockholms universitets konferenslokal Aula Magna den 22:a Oktober 2

Hur kan jag supporta teamet bäst när det gäller test och kvalitet?

Mer kommer inom kort....

Mer text kommer inom kort...

När vi testar nya produkter behöver vi kommunicera med flera intressenter, och på olika sätt med olika innehåll.