Nya frågor leder oss i nya riktningar - svaren föder fler frågor.

+46 (0)73 433 18 15

Om migJag har arbetat med test av programvara och system sedan 1982. Jag har mest arbetat med olika typer av komplexa realtidssystem (inklusive säkerhetskritiska system inom flyg och tåg), samt större Client/Server-system med höga krav på tillgänglighet och prestanda.

Utveckling av teststrategier i en större koncern, som varit vägledande för all funktions- och systemtest.

Utveckling och anpassning av en hel testprocess för integrations- och systemtest av tågsignalsystem.

Testledare för utveckling av ett Client/Server system till ett riksomfattande register inom rättsväsendet.

Utveckling av manualer för enhetstest, funktionstest och systemtest för all utveckling av realtidssystem inom en större global koncern.

Genomfört ett flertal audits för att utvärdera testverksamheten hos både större och mindre företag.

Har varit lärare inom test i mer än 15 år, både på grundläggande och avancerad nivå.

Audits

Ta hjälp av en extern expert för att få en genomlysning av nuvarande arbetssätt med konkreta förslag på förbättringar. Det är ofta lättare att med en extern betraktare forma en mer objektiv bild av en situation och vad som behöver göras för att uppnå resultat.

eLearning

Ge lärandet en ny dimension genom att få interaktiva kurser on-line, där du själv får välja både tidpunkt, takt och innehåll beroende på vad du behöver lära dig. Kurserna innehåller korta avsnitt med väl definierade mål. Det kan t.ex. beröra automatisering i kontinuerliga leveranser eller hur jag kan bli bättre på att välja tester.

Kurser

Lär dig testa på ett rationellt och erfarenhetsbaserat sätt. Få en bättre förståelse för, och djupare kunskaper i de olika tumregler och strukturer som kan vara effektiva i olika situationer.

Seminarier

Få nya idéer om hur ni kan effektivisera er testning. Hur välja tester i olika situationer? När bör man sluta, eller fortsätta testa för att hålla sig på en rimlig risknivå?

Sidor

Mer om mig

Med dagens allt snabbare releasecykler måste testningen kontinuerligt anpassa sig till vad, och hur, vi väljer att testa vår produkt. Med ett rationellt mindset, där både förnuft och känsla får styra, kan vi gradvis låta utforska de viktigaste områdena i produkten, för att ge en så bra utvärdering och feedback som möjligt.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

  • Som testare arbetat med enhetstest, funktionstest, systemtest och acceptanstest i flera stora projekt.
  • Som testledare planerat, strukturerat och drivit testarbetet inom flertalet olika projekt, bl.a. större realtidssystem men även för andra verksamhetskritiska client/server-system.
  • Som testautomatiserare har jag utvecklat testskript inom ett flertal områden (främst inom funktions- och systemtest), men även utvecklat själva verktygen som styr automatiseringen, samt metodiken hur man skriver och kör skripten.
  • Som metodutvecklare har jag skapat väl avvägda strukturer för testningen

För dig som är...

Utveckla dig själv och dina medarbetare med det senaste inom test.

Mer kommer inom kort....

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Ett fantastiskt möte där hela 800 testare kom till SAST 20-års jubileum som ägde rum i Stockholms universitets konferenslokal Aula Magna den 22:a Oktober 2

Få bättre kontroll på produktens kvalitet och hur den testas.

Mer kommer inom kort....

Mer text kommer inom kort...

Att arbeta i ett kontinuerligt flöde av nya features förändrar sättet vi testar på en hel del. Det som är svårast när man bygger stora komplexa system är dels kommunikation, men också integrationen hur man får allt att fungera ihop.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Välj rätt tester med nya insikter och kunskaper.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Mer kommer inom kort....

Att hitta balansen i sina tester kan ibland vara en utmaning. Hur brett ska jag testa? Var behöver jag gå på djupet? Mer om detta kommer inom kort, där olika strategier för hur både bredden och djupet hjälper till att hålla just rätt balans.

Hur vet jag när är produkten tillräckligt testad och klar?

Mer kommer inom kort....

Ett fantastiskt möte där hela 800 testare kom till SAST 20-års jubileum som ägde rum i Stockholms universitets konferenslokal Aula Magna den 22:a Oktober 2

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Hur kan jag supporta teamet bäst när det gäller test och kvalitet?

Grand opening av en ny spännande sajt om test. Här kommer du att hitta en massa intressanta artiklar och inlägg om hur vi kan utveckla vår egen medvetenhet och effektivitet inom test.

Ända från början har jag fascinerats av test. Att både titta på detaljer, men också helheten. Att arbeta med test och kvalitet har för mig innefattat följande roller:

Mer kommer inom kort....

Robert Feldt från Explanea pratade om de senaste rönen inom forskningen kring kvalitet och test.